Duurzaamheid

Koffie kan kwalitatief goed zijn, maar als deze duurzaam geproduceerd is, proeft de koffie nog lekkerder.

Milieukeurmerk

Onze koffie draagt het "Rainforest Alliance" keurmerk.
Dit keurmerk staat voor duurzame productie van onder andere koffie, thee, cacao en bananen uit gebieden met regenwoud.
Rainforest Alliance beschermt ecosystemen, mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn.
Zo wordt onder andere ontbossing bestreden, wordt klimaatsverandering tegengegaan en wordt gebouwd aan economische kansen en betere arbeidsomstandigheden voor lokale bewoners.
Het is één van de weinige topkeurmerken die niet alleen invloed heeft op regionale omstandigheden maar ook op mondiaal niveau. Wij zijn immers allemaal afhankelijk van onze regenwouden; voor onze zuurstof en het afvangen van CO2.

 

Plantages met het Rainforest Alliance keurmerk, voldoen aan 200 eisen op het gebied van natuurbehoud, waterbehoud en bosbeheer.
Ook moeten boeren samenwerken met milieuorganisaties om de druk op het milieu te verminderen.

 

Rainforest Alliance is gebaseerd op 10 principes:
• Aanwezigheid van een managementsysteem voor sociale- en milieuzaken
• Behoud van het ecosysteem
• Bescherming van het wild
• Behoud van schoon water
• Eerlijke behandeling en goede arbeidsomstandigheden voor de arbeiders
• Gezonde en veilige werkomstandigheden
• Goede relatie met de plaatselijke gemeenschap
• Geïntegreerd en spaarzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen (deels biologisch)
• Goed beheer en bescherming van de bodem
• Afvalbeleid

 

 

Goede doelen
Van elke kilo koffie die u van ons afneemt, schenken wij een deel aan een goed doel.
Omdat wij het belangrijk vinden dat dit doel te maken heeft met de bescherming van onze natuur en het tegengaan van de opwarming van de aarde, hebben wij dit jaar gekozen voor JustDiggit

 

Door ontbossing, overbegrazing en verkeerde landbouwgebruiken, ‘verwoestijnen’ grote delen van de aarde.  De bovenlaag van de grond verhardt en wordt ondoordringbaar waardoor regenwater niet in de bodem kan worden opgenomen. De neerslag die er valt resulteert in verdere erosie van de bodem en in overstromingen. 
Het natuurlijke evenwicht raakt steeds ernstiger verstoort. Waterschaarste, mislukte oogsten, honger, armoede, migratie, natuurrampen en verdere klimaatverandering zijn het gevolg.

 

Door het graven van greppels langs hoogtelijnen, wordt regenwater opgevangen en in de bodem vastgehouden. De daar aanwezige zaden kunnen vervolgens ontkiemen waardoor natuurlijke vegetatie verrassend snel terugkeert.

Deze vergroening zorgt voor verkoeling, trekt meer en regelmatiger regen aan en brengt zo de balans in het klimaat terug.

 

JustDiggit heeft als doelstelling gedegradeerd land op deze wijze op grote schaal te vergroenen en daarmee gezonde ecosystemen te creëren. Gezonde ecosystemen zijn op hun beurt een voorwaarde voor gezonde economieën.

 

Duurzaam transport

Het liefst brengen wij alle bestellingen persoonlijk bij onze relaties.

Helaas kan dat niet altijd. Voor die gevallen hebben wij doelbewust gekozen voor een pakketdienst die uw bestelling niet alleen netjes en op tijd levert, maar die ook duurzaam transporteert.
Als meest fijnmazige pakketdienst en meest duurzame partij op dit vlak, hebben wij voor "PostNL" gekozen als partner.

 

PostNL heeft de ambitie om in 2025 in 25 binnensteden volledig uitstootvrij te bezorgen. Hiervoor ondertekende PostNL samen met verschillende overheden en bedrijven de Green Deal Zero Emissie stadslogistiek.
Op dit moment wordt door PostNL in diverse steden reeds gebruik gemaakt van elektrische auto’s en elektrische bakfietsen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van honderden auto’s en bussen die op groen gas rijden.